Merkitys

Merkitys on yksi positiivisen psykologian pääpilareista. Merkityksellisen elämän kokeminen lähtee jokaisesta ihmisestä itsestään, omasta sisäisestä motivaatiosta. Merkityksellisyys toteutuu itse elämässä, ei sen ulkopuolella. Se, mitä kukin kokee merkityksellisenä, on hyvin subjektiivista.

Miia Grénman