Matkani wellnesstohtoriksi

Miia Grénman
KTT, Markkinointi, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu (2019)

Väittelin kauppatieteiden tohtoriksi Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta pääaineenani markkinointi keväällä 2019. Tarkastelin väitöskirjassani Optimaalista itseä etsimässä wellness-ilmiötä kulutuksen ja itsensä brändäyksen näkökulmasta. Väitöskirjani on aiheen ensimmäinen markkinoinnin ja kulutustutkimuksen alaan kuuluva väitöstutkimus Suomessa.

Työskentelen tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston kauppakorkea-koulussa (JSBE) ja Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikössä Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamassa monitieteisessä ja -vuotisessa tutkimushankkeessa BIODIFUL. Tutkimukseni keskittyy wellness-kulutukseen ja -käytänteisiin, eudaimoniseen hyvinvointiin sekä hyvään ja merkitykselliseen elämään. 

Asiantuntijuus


Biografia

Positive Psychology Practioner, Joylla (2020)
KTT, Markkinointi, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu (2019)
KTM, Markkinointi, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu (2008)
BBA, Markkinointi, Turun ammattikorkeakoulu (2004)

Positio

Tutkijatohtori, JSBE, Jyväskylän yliopisto

Tutkijatohtori, Biodiversiteettiyksikkö, Turun yliopisto 

Kiehtova matka

Matkani wellnesstohtoriksi on ollut monitahoinen ja kiehtova. Kiinnostukseni terveyttä ja hyvinvointia kohtaan heräsi jo vuonna 2006, kun tarkastelin liikunnan merkityksiä ensin kandityössäni ja tämän jälkeen pro gradu -tutkielmassani. Varsinainen kiinnostus wellness-ilmiötä kohtaan heräsi vuonna 2010, kun tämä uusi terveys- ja hyvinvointitrendi alkoi jalkautua enenevässä määrin myös Suomeen.

Nykypäivän wellness-ilmiön synty ajoittuu 2000-luvun taitteeseen USAhan, jota vauhditti ensin kylpylöiden ja kuntosalien räjähdysmäinen kasvu. Tämän jälkeen wellness-markkinat laajenivat nopeasti myös muille toimialoille ja wellneksestä kasvoi globaalisti miljardi bisnes.

Olen ollut itse todistamassa tätä murrosta - ensin nuorena vuosikymmenen kilpavoimistellessani ja tämän jälkeen liikunnan ja hyvinvoinnin parissa toisen vuosikymmenen työskennellessäni. Muistan kuinka ilon ja kipinän harjoitteluun synnytti ensiksi tulosten paraneminen ja oivallus siitä, että ihminen voi aidosti kasvaa ja kehittyä. Siinä missä kilpavoimistelijana minua tsempattiin, sparrattiin ja psyykattiin eteenpäin, kuntosaleilla työskennellessäni sain vuorostani itse kannustaa ja ohjata muita saavuttamaan omia tavoitteitaan.

Ymmärsin, että tavoitteiden saavuttamisessa - niin pienempien kuin suurempien - tärkeää on matka omien vahvuuksien tunnistamiseen ja oman optimaalisen potentiaalin saavuttamiseen ja sen hyödyntämiseen.

Matka itsessään on jopa tavoitteen saavuttamista merkityksellisempää.