Merkityksiä, itsensä kehittämistä ja kehon ja mielen tasapainoa

Wellness on muuttunut viime vuosien aikana materiaalisesta ja hedonistisesta itsestään huolehtimisesta yhä enemmän immateriaaliseen itsensä kehittämiseen. Siinä missä wellness miellettiin 2000-luvun alussa vahvasti osaksi elämyskulutusta, jonka keskiössä oli enemmän nautinnon hakuisuus ja passiivinen hemmottelu, wellness on nyt osa transformatiivista eli muutokseen tähtäävää kulutusta, jonka keskiössä on elämän syvälliset merkitykset sekä aktiivinen itsensä kehittäminen.

Tämä liittyy kasvavaan kiinnostukseen omaa henkilökohtaista muutosprosessia ja oman optimaalisen potentiaalin saavuttamista kohtaan. Tasapainosta, positiivisesta kehon ja mielen yhteydestä, mindfulness-ajattelusta ja onnellisuudesta (joita tukee hyvät sosiaaliset suhteet) on tullut merkittäviä tekijöitä yksilöiden hyvinvoinnin tavoittelussa, itsensä kehittämisessä sekä elämän optimoinnissa.


Miia Grénman