Mitä on onnellisuus?

Onnellisuuden tavoittelemisesta on muodostunut yhä merkittävämpi osa länsimaalaista kulttuuria sekä poliittista keskustelua ja päätöksentekoa. On jopa esitetty, että talouskasvun sijaan yhteiskunnan tulisi edistää kansalaisten onnellisuutta. Mutta mitä onnellisuus viimekädessä on ja mistä se koostuu? Voiko onnellisuutta määritellä yksiselitteisesti? Entä miten onnellisuutta voidaan mitata?

Positiivinen psykologia tarkastelee onnellisuutta neljästä näkökulmasta: positiiviset tunteet, elämäntyytyväisyys, subjektiivinen hyvinvointi ja eudaimonistinen onnellisuus eli kukoistus. Kolme ensimmäistä painottaa hedonistista onnellisuusymmärrystä, viimeinen puolestaan ajatuksia hyvästä elämästä.

On olemassa erilaisia "onnellisuuksia" ja se, miten onnellisuuden ymmärtää, riippuu näkökulmasta. Onnellisuus ei kuitenkaan ole päämäärä itsessään vaan matka päämäärään - hyvään ja merkitykselliseen elämään.

Miia Grénman