Positiivinen psykologia

Positiivisen psykologian päämääränä on hyvinvoinnin ja onnellisuuden edistäminen. Psykologian valtavirta on aiemmin keskittynyt pääasiassa mielen sairauksien, heikkouksien ja puutteiden korjaamiseen, kun taas positiivisen psykologian tarkoituksena on ihmisten vahvuuksien löytäminen ja niiden tukeminen.

Kiinnostus positiivista psykologiaa kohtaan on kasvanut jatkuvasti niin tieteellisissä keskusteluissa kuin mediassa; parempi ymmärrys siitä, mikä tekee elämästä elämisen arvoisen, mikä tekee onnelliseksi, miten löytää elämän merkitys ja miten saavuttaa oma optimaalinen potentiaali on merkityksellisempää kuin koskaan. Positiivinen psykologia tarkastelee tekijöitä, jotka mahdollistavat yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien kukoistuksen.

Miia Grénman