Resilienssi-navigoida ja kasvaa vaikeuksien kautta

Resilienssillä tarkoitetaan muutosketteryyttä, muutosjoustavuutta sekä kykyä selviytyä vaikeista ja yllättävistä tilanteista. Sen merkitys on korostunut erityisesti korona-aikana; resilienssistä puhutaan jopa henkisenä ja/tai emotionaalisena prioriteettina.

Resilienssi voidaan ymmärtää myös kykynä navigoida vastoinkäymisten läpi ja kasvaa vaikeuksien kautta. Keskeistä on tunnistaa ja hyödyntää omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä oppia uusia tapoja pitää huolta niin omasta kuin muiden hyvinvoinnista.

Miia Grénman