Hyvältä näyttämisen hypestä kohti optimaalista itseä

Wellnekseen liitetään usein mielikuvia trendikkyydestä, nuorekkuudesta ja kauneudesta - piirteitä jotka näyttävät hyvältä Instagramissa.

Nykyinen selfie-kulttuuri johtaa itsedokumentointiin, kuviin ja postauksiin, joita muut kuluttavat. Vaikka kuvat ovat aina jossain määrin heijastaneet yksilön identiteettiä, vasta tänä päivänä niistä on muodostunut itsensä brändäämisen keino. Itsensä brändäyksestä on tullut olennainen, jopa välttämätön, osa niin ammatillista kuin sosiaalista elämää.

Wellness on kuitenkin paljon muuta kuin sosiaalisen median luomaa pinnallista selfie-hypeä, jossa pääpainona on usein hyvältä näyttäminen.

Wellneksessä korostuu kokonaisvaltainen ja positiivinen hyvinvointi, aitous, aktiivinen toiminta sekä vastuu oman hyvinvoinnin edistämisessä ja kukoistuksen löytämisessä.

Wellness tähtää oman optimaalisen potentiaalin - tasapainon - saavuttamiseen itsen ja ympäristön välillä.

Miia Grénman