Wellneksen hengellistyminen

Wellneksestä on kasvanut tällä vuosituhannella suurbisnes. Tämän hetken trendinä on hengellisyyden merkityksen korostuminen, mikä näkyy muun muassa ayurveda- ja mindfulness-ajattelun sekä meditaation ja joogan kasvavana suosiona, ja mistä myös viestitään aktiivisesti muille.

Terve ja hyvinvoiva ruumis, mieli ja sielu ovat vahvasti läsnä wellness-ajattelussa, mutta pelkkä kehon ja mielen ykseys eivät riitä - myös ulkomaailmaan pyritään löytämään sielullinen yhteys. Wellneksen hengellinen puoli korostaa elämän merkityksen ja tarkoituksen etsimistä sekä tasapainon löytämistä niin oman itsen, muiden ihmisten kuin luonnon kanssa.

Ihmisellä on perustarve uskoa ja kuulua johonkin. Uskonnon merkityksen vähentyessä, oman elämän merkitystä, suuria tunteita sekä omaa identiteettiä haetaan muilla tavoin: rauhoittumalla, hiljentymällä, omaa itseä kuuntelemalla sekä autenttisin luontokokemuksin. Tämän hetken wellness-trendeissä idän ikivanhat traditiot kohtaavat antiikin ajan ajattomat arvot.

Miia Grénman