Wellness-brändäys on kilpailuetu

Tulevaisuudessa wellness-brändäyksen periaatteita hyödynnetään yhä enemmän työntekijä- ja työnantaja-brändäyksessä. Yleisenä trendinä on työllistymisen ja urakehityksen vastuun siirtyminen enenevässä määrin organisaatioilta työntekijöille itselleen - wellness-brändäyksestä on tullut tärkeä ammatillinen taito.

Wellness tuo myös kilpailuetua työnantajalle. Työhyvinvoinnin edistämisestä ja siihen satsaamisesta on kasvanut muutamassa vuodessa rekrytointivaltti. Työnantajat, jotka panostavat työntekijöidensä hyvinvointiin, menestyvät todennäköisesti paremmin myös muilla mittareilla: vähentyneinä sairauspoissaoloina ja työtehokkuuden paranemisena.

Miia Grénman