Wellness-brändäys - optimaalisen itsen rakentamista ja sen viestimistä

Wellness-brändäyksen merkitys kasvaa itsensä brändäyksen uusimpana muotona. Itsensä brändäys on kehittynyt ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, ammatilliseen ja edelleen online-ympäristössä tapahtuvaan viestimiseen, johon wellness on tuonut uuden ulottuvuuden.

Wellness-brändäyksessä yhdistyvät wellness-käytänteet ja itsensä brändäys; siinä on kyse oman identiteetin ja elämäntyylin rakentamisesta, itsensä johtamisesta sekä itsensä esiintuomisesta.

Wellness-brändäyksessä tavoitteena on kokonaisvaltainen itsensä kehittäminen ja optimaalisen itsen viestiminen muille. Eudaimonistisen hyvinvoinnin mukaisesti, wellness-brändäyksessä on kyse "eu" - terveen ja hyvinvoivan - sekä "daimon" - aidon, tasapainossa olevan itsen - viestimisestä.

Miia Grénman